Om antennerna.se / About antennerna.se

Vi marknadsför kommunikationsutrustning såsom elektronik, antenner och tillbehör för kommersiellt bruk och amatörradio till rimliga priser. Alla priser är inklusive moms.

Vi är generalagent för: G0KSC (UK), M2 (USA), I0JXX (Italien), Wavenode (USA), AlfaSpid (Polen) och Pro.Sis.Tel (Italien).

Vi är även distributör för hamradio outlet (HRO) och Vibroplex , båda ifrån USA.  

Förutom färdiga produkter skräddarsyr vi kommunikations-lösningar till just Era behov. Hör gärna av Er till oss med förfrågningar. Vi kan konsturera antenner, verifiera funktionen och även tillverka dessa.

We market communications equipment such as electronics, antennas and accessories for commercial use and ham radio at reasonable prices. All prices are includes Swedish VAT, which will be deducted automatically when ordering from outside the EU.

We are a distributor for: G0KSC (UK), M2 (United States), I0JXX (Italy), Wavenode (United States), AlfaSpid (Poland) and Pro.Sis.Tel (Italy).

We are also a distributor for hamradio outlet (HRO) and Vibroplex, both from the United States.   In addition to ready-made products we can customize our communication solutions to your needs. Contact us with requests. We can design antennas, verify the function, and also produce these.